Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "JINDŘICHŮV HRADEC (23-34)" se týkají následující články:

Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží
P. Pacherová, I. Barnet, J. Procházka, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 168–171
pdf (0.19 MB)

Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny
E. Kryštofová, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 186–188
pdf (0.06 MB)

Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
P. Pacherová, I. Barnet, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 137–138
pdf (0.06 MB)

Geochronologie a geologie granitu Zvůle
S. Scharbert, K. Breiter, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 160–162
pdf (0.12 MB)

Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu
K. Breiter, F. Koller, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 86–87
pdf (0.13 MB)

Geochemie řečištních sedimentu v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko)
G. Ojuntuja, A.H.M. Saroor, E. Jelínek, M. Klečka, D. Matějka, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 69–70
pdf (0.09 MB)

Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
J. Čtyroká, P. Čtyroký, P. Pálenský, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 28–29
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Jindřichův Hradec
O. Holásek, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 62–65
pdf (0.15 MB)