Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (23-22)" se týkají následující články:

Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdního glaciálu a holocénu v České republice
E. Břízová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 47–54
pdf (4.28 MB)

Vznik druhotných amfibolů v ultrabazických a bazických horninách ranského masivu
P. Schovánek, F. Fediuk, J. Klomínský, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 248–252
pdf (0.19 MB)

Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
Z. Skácelová, M. Rejchrt, B. Mlčoch, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 49–53
pdf (1 MB)

Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
P. Pacherová, I. Barnet, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 137–138
pdf (0.06 MB)

Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou
P. Zelenka, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 55–55
pdf (0.06 MB)

Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy
E. Břízová, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 50–52
pdf (0.08 MB)

Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice
M. Matolín, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 133–137
pdf (0.08 MB)

Korelace litologicky kontrastních horin v kutnohorsko-svratecké oblasti
V. Štědrá, M. Fišera, J. Pertoldová, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 42–43
pdf (0.06 MB)

Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy
E. Břízová, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 59–60
pdf (0.07 MB)

Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu
J. Pašava, E. Jelínek, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 146–147
pdf (0.1 MB)

Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko
I. Vavřín, J. Frýda, E. Jelínek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 187–188
pdf (0.09 MB)