Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "HAVLÍČKŮV BROD (23-21)" se týkají následující články:

Kontaminace zvětralého melechovského granitu
V. Procházka, M. Žáček, D. Matějka, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 134–139
pdf (1.58 MB)

Některé informace z koncentrátů těžkých minerálů z melechovského masivu
V. Procházka, M. Žáček, M. Chlupáčová, D. Matějka, Z. Korbelová, M. Klementová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 172–176
pdf (0.27 MB)

Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
I. Knésl, B. Kříbek, M. Mihaljevič, J. Šikl, J. Buda, P. Lukeš, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 223–229
pdf (0.17 MB)

Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu
V. Procházka, M. Žáček, V. Vlček, A. Langrová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 189–194
pdf (0.61 MB)

Hydraulická vodivost granitů Českého masivu – srovnání dat detailního a regionálního měřítka
L. Rukavičková, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 252–254
pdf (0.2 MB)

Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
P. Krám, E. Traister, K. Kolaříková, F. Oulehle, J. Skořepa, D. Fottová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 160–166
pdf (0.43 MB)

Grafitická pararula z vrtu Mírovka
V. Procházka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 185–186
pdf (0.43 MB)

Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou
V. Procházka, D. Matějka, P. Uher, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 30–33
pdf (0.52 MB)

Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení
L. Rukavičková, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 232–235
pdf (0.76 MB)

Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu
J. Hanák, M. Chlupáčová, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 208–210
pdf (0.16 MB)

Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006
J. Procházka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 210–212
pdf (0.14 MB)

Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce
V. Procházka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 133–135
pdf (0.15 MB)

Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu
V. Procházka, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 121–122
pdf (0.17 MB)

Stáří granitů melechovského masivu
K. Breiter, P. Sulovský, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 16–19
pdf (0.23 MB)

Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton)
V. Procházka, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 111–112
pdf (0.07 MB)

Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou
M. René, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 113–115
pdf (0.08 MB)

Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu
V. Procházka, D. Matějka, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 178–179
pdf (0.07 MB)

Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
M. René, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 158–161
pdf (0.08 MB)

Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou
M. René, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 105–107
pdf (0.15 MB)

Výzkum melechovského granitového masivu
B. Mlčoch, K. Breiter, B. Schulmanová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 91–93
pdf (0.29 MB)

Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu
L. Rukavičková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 94–95
pdf (0.06 MB)

Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu
D. Matějka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 47–48
pdf (0.09 MB)

Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
O. Moravcová, J. Čurda, Z. Hroch, R. Kadlecová, P. Pálenský, P. Štěpánek, R. Tomas, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 157–160
pdf (0.17 MB)

Pylová analýza kvartérních sedimentů
E. Břízová, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994
E. Břízová, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 23-21 Havlíčkův Brod
M. Hrubeš, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 62–63
pdf (0.08 MB)