Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "PÍSEK (22-41)" se týkají následující články:

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Amfiboly ultradraselných žilných hornin v oblasti středočeského plutonického komplexu a jejich vztahy ke složení a vývoji magmat
F.V. Holub, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 209–213
pdf (0.57 MB)

Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
F.V. Holub, K. Verner, M.D. Schmitz, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 23–25
pdf (0.44 MB)

Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexua šumavského moldanubika
F.V. Holub, K. Verner, M. Studená, L. Orságová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 17–20
pdf (0.36 MB)

Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
P. Pacherová, I. Barnet, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 137–138
pdf (0.06 MB)