Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "VIMPERK (22-34)" se týkají následující články:

Permské postorogenní žíly v moldanubiku jižních Čech: K-Ar geochronologie pro porfyry z okolí Vimperku a felsický mikrogranit od Milevska
Vladimír Žáček, David Buriánek, Radek Škoda, Zoltán Pésckay, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 137–148
pdf (4.83 MB)

Zinek v diopsidu v mramorech moldanubika jižních Čech
Vladimír Žáček, Radek Škoda, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 73–79
pdf (1.17 MB)

Amfiboly ultradraselných žilných hornin v oblasti středočeského plutonického komplexu a jejich vztahy ke složení a vývoji magmat
F.V. Holub, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 209–213
pdf (0.57 MB)

Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
F.V. Holub, K. Verner, M.D. Schmitz, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 23–25
pdf (0.44 MB)

Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexua šumavského moldanubika
F.V. Holub, K. Verner, M. Studená, L. Orságová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 17–20
pdf (0.36 MB)

Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
P. Krám, E. Traister, K. Kolaříková, F. Oulehle, J. Skořepa, D. Fottová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 160–166
pdf (0.43 MB)

Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava
S. Škoda, P. Pálenský, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 73–75
pdf (0.07 MB)