Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "BŘEZNICE (22-12)" se týkají následující články:

Klasty vulkanitů v sedimentech kloučecko-čenkovského souvrství v jihozápadní části příbramsko-jinecké pánve
Tomáš Vorel, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 129–133
pdf (6.99 MB)

Neoproterozoická vulkanoklastika na území jihozápadních Brd: produkty submarinní vulkanické aktivity
Marcela Stárková, Tomáš Vorel, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 163–166
pdf (5.22 MB)

Nové U-Pb datování zirkonů z bohutínského pně v příbramské rudní oblasti
Karel Žák, Martin Svojtka, Karel Breiter, Jana Ďurišová, František Veselovský, Jan Pašava, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 43–50
pdf (2.52 MB)

Bohutínský tonalitový peň - příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace
J. Klomínský, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 153–157
pdf (0.48 MB)

Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech
P. Pacherová, I. Barnet, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 183–184
pdf (0.43 MB)

Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy
F. Fediuk, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 21–22
pdf (0.23 MB)

Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku
V. Ledvinková, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 39–41
pdf (0.1 MB)

Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku
F. Fediuk, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 22–23
pdf (0.08 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 22-124 Rožmitál pod Třemšínem
O. Holásek, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 79–80
pdf (0.12 MB)

Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace
K. Žák, P. Vlašimský, L.W. Snee, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 172–173
pdf (0.11 MB)

Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy
F. Fediuk, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 26–27
pdf (0.08 MB)