Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "ŠUMPERK (14-41)" se týkají následující články:

Geofyzikální indikace krasových dutin ve skupině Branné (keprnická jednotka, Český masiv)
Pavla Tomanová Petrová, Zuzana Skácelová, Jiří Otava, Helena Gilíková, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 89–94
pdf (3.6 MB)

První nález vápnitých dinoflagelát v české křídové pánvi
J. Valečka, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 202–205
pdf (0.75 MB)

Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk
O. Holásek, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 18–20
pdf (0.15 MB)

Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh
O. Holásek, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 23–25
pdf (0.15 MB)

Hydrogeologické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany
J. Čurda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 134–137
pdf (0.25 MB)

Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice
B. Koverdynský, M. Opletal, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 110–111
pdf (0.08 MB)

Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno
J. Aichler, Z. Boháček, V. Kosmák, P. Müller, J. Píše, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 11–13
pdf (0.15 MB)

Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří
J. Čurda, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 32–33
pdf (0.1 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk
O. Holásek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 57–58
pdf (0.1 MB)