Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (14-13)" se týkají následující články:

Nové nálezy obratlovců v podorlické křídě (česká křídová pánev)
R. Pokorný, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 83–88
pdf (2.05 MB)

Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery
R. Pokorný, E. Škrabalová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 128–130
pdf (0.36 MB)

Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika)
R. Pokorný, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 86–87
pdf (0.07 MB)

Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou
R. Pokorný, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 91–92
pdf (0.07 MB)

Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
R. Vodrážka, R. Mikuláš, S. Čech, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 96–97
pdf (1.13 MB)

Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy)
R. Mikuláš, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 36–37
pdf (0.22 MB)

Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří
J. Čurda, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 32–33
pdf (0.1 MB)