Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "HLINSKO (13-44)" se týkají následující články:

Projevy alpínské kinematické aktivity železnohorského zlomu v křehkém porušení okolí jeho jihovýchodní části
Miroslav Coubal, Přemysl Zelenka, Jakub Stemberk, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 141–146
pdf (5.95 MB)

Geochemická variabilita a původ gabroidů až dioritoidů železnohorského plutonického komplexu
Štěpánka Mrázová, František V. Holub, Barbora Dudíková, ročník 49, 2016, str. 233–238
pdf (0.81 MB)

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdního glaciálu a holocénu v České republice
E. Břízová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 47–54
pdf (4.28 MB)

Litostratigrafie a strukturní charakteristika lomu Holcim Prachovice, Železné hory
Š. Mrázová, S. Čech, P. Rambousek, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 19–22
pdf (1.86 MB)

Magnetické stavby (AMS) granitoidních a gabroidních hornin nasavrckého plutonického komplexu v Železných horách
Š. Mrázová, K. Schulmann, F. Hrouda, M. Chlupáčová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 23–27
pdf (1.58 MB)

Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
L. Rukavičková, J. Holeček, V. Bláha, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 251–254
pdf (0.71 MB)

Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
P. Pacherová, I. Barnet, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 233–236
pdf (0.1 MB)

Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
Z. Skácelová, M. Rejchrt, B. Mlčoch, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 49–53
pdf (1 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř
P. Zelenka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 44–45
pdf (0.13 MB)

Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrstv. Součást hlinecké zóny men samostatný celek?
Š. Mrázová, J. Otava, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 29–30
pdf (0.07 MB)

Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí
B. Schulmannová, Z. Skácelová, J. Pertoldová, P. Schovánek, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 42–44
pdf (0.87 MB)

Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka
P. Zelenka, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 56–56
pdf (0.06 MB)

Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy
E. Břízová, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 50–52
pdf (0.08 MB)

Korelace litologicky kontrastních horin v kutnohorsko-svratecké oblasti
V. Štědrá, M. Fišera, J. Pertoldová, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 42–43
pdf (0.06 MB)

Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy
E. Břízová, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 59–60
pdf (0.07 MB)