Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "ČÁSLAV (13-41)" se týkají následující články:

"Usselo soils" - markerový horizont pozdního glaciálu objeven ve středním Polabí
Jan Hošek, Lenka Lisá, Přemysl Bobek, Tomáš Radoměřský, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 63–70
pdf (4.29 MB)

Paleontologický výzkum lokality Brloh v Železných horách (lipoltické souvrství, spodní ordovik)
Petr Budil, Michal Mergl, Daniel Smutek, ročník 49, 2016, str. 149–156
pdf (3.5 MB)

První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve
T. Kočí, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 112–113
pdf (0.17 MB)

Korelace litologicky kontrastních horin v kutnohorsko-svratecké oblasti
V. Štědrá, M. Fišera, J. Pertoldová, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 42–43
pdf (0.06 MB)

Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství
M. Svobodová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor
S. Čech, P. Rambousk, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 123–126
pdf (0.36 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
O. Holásek, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 33–34
pdf (0.11 MB)

Křídové sedimenty v JV. části listu 13-41 Čáslav
J. Adamovič, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 8–9
pdf (0.11 MB)

Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast)
J. Žítt, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 87–88
pdf (0.08 MB)