Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "BENÁTKY NAD JIZEROU (13-11)" se týkají následující články:

Hydrogeologie fluviálních sedimentů v prostoru skorkovského a sojovického jímacího řadu: zhodnocení proudění a chemismu ve světle nových údajů z průzkumných vrtů
Jiří Bruthans, Iva Kůrková, Magdalena Rybářová, Jiří Grundloch, Renáta Kadlecová, ročník 49, 2016, str. 93–99
pdf (2.42 MB)

Středněpleistocenní souvrství v bývalé cihelně v Horkách nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
Petr Šída, Pavel Havlíček, Libuše Smolíková, ročník 49, 2016, str. 195–202
pdf (2.84 MB)

Úhlová diskordance v malešických vrstvách mšensko-roudnické a žihelské pánve (stephan B)
R. Lojka, P. Bosák, J. Pešek, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 16–18
pdf (1.66 MB)

Podíl říční vody a zdroj vod s vysokými koncentracemi dusičnanů ve studňových řadech jímacího území Káraný
L. Hronec, J. Bruthans, R. Kadlecová, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 243–250
pdf (1.4 MB)

Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
V. Hladík, D. Hatzignatiou, F. Riis, R. Berenblyum, E. Geršlová, J. Franců, R. Lojka, V. Kolejka, M. Geršl, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 247–252
pdf (0.7 MB)

Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku
K. Šalánský, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 241–244
pdf (0.42 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 39–41
pdf (0.4 MB)

Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou
P. Havlíček, J. Marek, E. Břízová, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 73–75
pdf (0.06 MB)

Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice
O. Holásek, P. Havlíček, F. Stehlík, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 21–23
pdf (1.16 MB)

Svahové deformace v západní části chloumeckého hřbetu
J. Rybář, Z. Kudrna, J. Bůžek, T. Nýdl, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 99–101
pdf (0.11 MB)

Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve
J. Skopec, J. Pešek, M. Kobr, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 181–183
pdf (0.09 MB)

Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů
J. Skopec, J. Pešek, M. Kobr, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 140–141
pdf (0.1 MB)

Výzkum kvartéru mezi Lysou nad labem a Čelákovicemi – předběžné výsledky studia archivních materiálů
M. Hrubeš, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 111–114
pdf (0.18 MB)

Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe
E. Břízová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 147–149
pdf (0.12 MB)

Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 162–163
pdf (0.1 MB)

Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve
V. Holub, M. Eliáš, P. Hrazdíra, J. Franců, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 51–52
pdf (0.09 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
O. Holásek, P. Havlíček, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 35–37
pdf (0.15 MB)

Křídové sedimenty na území listu Benátky nad Jizerou
L. Hradecká, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 37–38
pdf (0.1 MB)

Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve
L. Hradecká, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 70–72
pdf (0.11 MB)