Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "PRAHA (12-24)" se týkají následující články:

Potenciální výskyt analogie „red beds“ v bohdaleckém souvrství (svrchní ordovik Barrandienu, Česká Republika): paleontologická charakteristika
Rosalie Janebová, Radek Mikuláš, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 37–40
pdf (3.25 MB)

Žíla alterovaného bazaltu („diabasu“) na severním úbočí Dívčích hradů v Praze-Radlicích
Tomáš Vorel, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 71–75
pdf (7.51 MB)

Předběžná zpráva o studiu ontogeneze a tafonomie trilobita Onnia superba (Bancroft, 1929) z českého ordoviku (katian, bohdalecké souvrství)
Jana Bruthansová, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 125–128
pdf (3.18 MB)

Změny obsahů vybraných prvků v uplynulých dvaceti letech v půdách na území hlavního města Prahy
Michal Poňavič, Zdeňka Wittlingerová, Ilja Knésl, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 127–129
pdf (0.93 MB)

Pozůstalost významného polárníka Josefa Sekyry v České geologické službě
Petr Budil, Alena Čejchanová, Eva Kadlecová, Jiří Šebesta, Marika Polechová, Petr Mixa, Igor Dvořák, Martina Nohejlová, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 221–225
pdf (1.35 MB)

Příležitostné naleziště zkamenělin svrchního ordoviku (katianu) severně od Prahy – Dolních Počernic
Martin David, Filip Novotný, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 33–37
pdf (0.88 MB)

Distribuce arzenu v půdách hlavního města Prahy doplněná o hodnocení zdravotních rizik ve vybraných mateřských školkách
Michal Poňavič, Magdalena Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Tereza Jandová, Ilja Knésl, Karel Dušek, ročník 49, 2016, str. 53–56
pdf (0.88 MB)

PanGeo - detekce vertikálních pohybů terénu pomocí družicových radarových dat
J. Mišurec, J. Jelének, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 69–73
pdf (2.43 MB)

Naleziště zkamenělin v bohdaleckém souvrství (ordovik, stupeň katian) na dočasném odkryvu v Praze-Michli
P. Röhlich, M. David, P. Budil, M. Polechová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 89–93
pdf (2.03 MB)

Ochrana globálních stratotypů v oblasti Barrandienu
P. Budil, M. Polechová, Š. Manda, J. Frýda, P. Čáp, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 321–322
pdf (0.55 MB)

Ichnofosilie Rusophycus cf. cryptolithi Osgood, 1970 – stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
R. Mikuláš, P. Budil, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 192–194
pdf (0.28 MB)

Pedogeochemické mapování Prahy v rámci projektu URGE
M. Poňavič, J. Buda, M. Ďuriš, K. Dušek, I. Knésl, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 220–223
pdf (0.35 MB)

Geochemická a vulkanologická dokumentace dočasných odkryvů ordovických vulkanitů při stavbě metra v Praze-Vokovicích
Z. Tasáryová, V. Rapprich, V. Janoušek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 235–239
pdf (1.18 MB)

Geologie stanice metra Červený Vrch v Praze
P. Tůma, M. Šindelář, R. Kocourek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 85–92
pdf (1.68 MB)

Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
P. Budil, O. Fatka, M. Mergl, P. Bokr, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 102–106
pdf (1.22 MB)

Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové – část I.
T. Kočí, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 120–123
pdf (0.32 MB)

Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové – část II.
T. Kočí, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 124–127
pdf (0.84 MB)

Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve
M. Kočová Veselská, T. Kočí, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 132–134
pdf (1.52 MB)

Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A na Červeném vrchu v Praze-Vokovicích
P. Kraft, P. Budil, M. Steinová, T. Hroch, Z. Tasáryová, J. Peršín, R. Mikuláš, V. Kozák, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 20–25
pdf (0.83 MB)

Diverzita mechovek (Bryozoa) v nejvyšší části králodvorského souvrství (ordovik; svrchní katian) pražské pánve České republiky
M. Mergl, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 100–102
pdf (0.21 MB)

Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze
J. Valečka, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 257–262
pdf (0.72 MB)

Předběžná revize cenomanských a turonských dekapodů - rody Necrocarcinus Bell, 1863 a Graptocarcinus Roemer, 1887 (řád Decapoda Latreille, 1802, infrařád Brachyura Latreille, 1802) z české křídové pánve
M. Veselská, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 128–131
pdf (0.43 MB)

Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze-Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
P. Budil, M. David, M. Steinová, R. Mikuláš, J. Peršín, V. Kozák, J. X, R. Šarič, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 19–21
pdf (0.17 MB)

Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v podolském profilu
P. Röhlich, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 43–45
pdf (0.18 MB)

Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní
K. Špaček, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 320–322
pdf (0.12 MB)

Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli
P. Röhlich, M. David, P. Budil, M. Steinová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 109–110
pdf (0.46 MB)

Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
R. Kadlecová, J. Bruthans, F. Buzek, H. Oster, O. Zeman, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 217–224
pdf (2.6 MB)

Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov)
E. Straka, P. Röhlich, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 59–63
pdf (1.77 MB)

Jubilující Břevnov očima hydrogeologa
J. Čurda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 187–191
pdf (0.16 MB)

Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze
J. Čurda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 183–186
pdf (0.14 MB)

Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze
J. Čurda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 180–182
pdf (0.13 MB)

Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu?
P. Röhlich, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 36–38
pdf (0.73 MB)

Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze
J. Čurda, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 174–176
pdf (0.06 MB)

O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy)
P. Röhlich, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 40–42
pdf (0.07 MB)

Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze
M. Šindelář, P. Budil, R. Mikuláš, E. Straka, J. Krupička, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 53–56
pdf (0.42 MB)

Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce
J. Valečka, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 170–173
pdf (0.62 MB)

Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (Svrchní ordovik, Beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most)
P. Budil, P. Kraft, J Kraft. , ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 23–25
pdf (1.24 MB)

Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka
J. Novotný, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 65–67
pdf (0.12 MB)

Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze
J. Valečka, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 157–160
pdf (0.97 MB)

Sférolitické minety středních a jižních Čech
F.V. Holub, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 105–106
pdf (1.16 MB)

Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií
Z. Brabcová, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 117–118
pdf (1.04 MB)

Nová fauna z bohdaleckého souvrství v Praze-Vysočanech
P. Budil, P. Kraft, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 119–121
pdf (0.99 MB)

Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou
F. Fediuk, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 16–18
pdf (0.12 MB)

Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii
P. Kraft, J. Kraft, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 28–30
pdf (0.59 MB)

Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
R. Mikuláš, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 128–129
pdf (0.79 MB)

Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
R. Mikuláš, R.J. Prokop, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 133–134
pdf (0.75 MB)

Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a.s., v Praze-Kbelích
J.K. Novák, M. Svobodová, L. Minařík, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 173–175
pdf (0.09 MB)

Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
P. Novák, J. Dohnal, Z. Jáně, J. Kněz, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 199–200
pdf (0.07 MB)

Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
K. Žák, L. Mikšíková, H. Hercman, J. Melková, J. Kadlec, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 106–109
pdf (0.09 MB)

Patologické znaky na exoskeletonech konulárií (spodní paleozoikum, pražská pánev)
Z. Brabcová, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 86–87
pdf (0.09 MB)

Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu
P. Čáp, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 15–17
pdf (0.15 MB)

Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
M. Kopáčová, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 93–96
pdf (0.11 MB)

Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev)
P. Kraft, J. Kraft, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 97–98
pdf (0.08 MB)

Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
E. Růžičková, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 143–146
pdf (0.21 MB)

Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve
F. Vacek, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 76–77
pdf (0.08 MB)

Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (cenoman, česká křídová pánev)
J. Žítt, Č. Nekovařík, R. Mikuláš, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 112–114
pdf (0.1 MB)

Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
J. Žítt, L.H. Peza, Č. Nekovařík, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 114–116
pdf (0.09 MB)

Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve
Z. Brabcová, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 28–30
pdf (0.1 MB)

Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8
F. Fediuk, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 69–70
pdf (0.12 MB)

Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy
P. Budil, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 122–123
pdf (0.22 MB)

Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8
V. Cílek, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 124–128
pdf (0.78 MB)

Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství
M. Svobodová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Korozee a barevné alterace buližníkových klastů (Cenoman-spodní Turon, Česká křídová pánev)
J. Žitt, Č. Nekovařík, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 88–89
pdf (0.11 MB)

Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně
P. Budil, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 45–46
pdf (0.08 MB)

Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu
F. Fediuk, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 55–56
pdf (0.1 MB)

Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem
E. Růžičková, A. Zeman, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 70–80
pdf (0.08 MB)

Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně
C. Sviták, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 73–75
pdf (0.15 MB)

Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy)
J. Žítt, Č. Nemovařík, L. Hradecká, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 85–85
pdf (0.04 MB)

Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe
E. Břízová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 147–149
pdf (0.12 MB)

Nejseverovýchodnější odkryv letenského souvrství v pražské pánvi
M. Kříha, P. Budil, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 90–92
pdf (0.17 MB)

Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad
R. Mikuláš, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 100–101
pdf (0.39 MB)

Nálezy foraminifer v cenomanu v Praze-Hloubětíně
C. Sviták, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 104–105
pdf (0.09 MB)

Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turanu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev)
J. Žítt, Č. Nekovařík, L. Hradecká, B. Záruba, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 114–115
pdf (0.11 MB)

Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 161–162
pdf (0.11 MB)

Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 162–163
pdf (0.1 MB)

O nálezu železitého obzoru ve skaleckých křemencích v Praze-Kobylisích
P. Budil, H. Součková, A. Vašák, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 151–152
pdf (0.09 MB)

Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy
J. Cholastová-Uhlířová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 120–121
pdf (0.1 MB)

Marker - náhlá klimatická změna
J. Hradilová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 117–120
pdf (0.46 MB)

Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji
Z. Hroch, P. Budil, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 156–157
pdf (0.1 MB)

Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi
E. Růžičková, A. Zeman, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 179–180
pdf (0.1 MB)

Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu
V. Suchý, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 131–132
pdf (0.09 MB)

Pylová analýza kvartérních sedimentů
E. Břízová, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy
P. Budil, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 21–23
pdf (0.13 MB)

Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji
F. Fediuk, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 65–66
pdf (0.08 MB)

Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994
E. Břízová, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve
V. Cílek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 22–22
pdf (0.04 MB)

Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
J. Hradilová, M. Šťasný, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 61–62
pdf (0.09 MB)

Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993
E. Břízová, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 14–15
pdf (0.05 MB)

Pokračování neratovického komplexu do území Prahy
F. Fediuk, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 24–25
pdf (0.07 MB)

Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví
J. Kříž, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
E. Břízová, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 14–15
pdf (0.09 MB)

Žula v dolnovltavském údolí u Klecan
F. Fediuk, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 24–25
pdf (0.04 MB)

Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku
V. Ložek, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 63–64
pdf (0.1 MB)

Výskyty fosforitů v příbřežském vývoji české křídy
J. Žítt, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 86–87
pdf (0.09 MB)