Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "LOUNY (12-12)" se týkají následující články:

Křídové sedimenty na území Přírodního parku Džbán – některé zajímavé fenomény
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 93–96
pdf (1.26 MB)

Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve
M. Kočová Veselská, T. Kočí, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 132–134
pdf (1.52 MB)

Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
V. Hladík, D. Hatzignatiou, F. Riis, R. Berenblyum, E. Geršlová, J. Franců, R. Lojka, V. Kolejka, M. Geršl, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 247–252
pdf (0.7 MB)

Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
M. Poňavič, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 265–267
pdf (0.43 MB)

Diachronní výskyt Marthasterites furcatusv sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
L. Švábenická, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 126–129
pdf (0.32 MB)

Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví
R. Mikuláš, B. Zasadil, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 124–127
pdf (1.26 MB)

Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech
J. Valečka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 175–179
pdf (0.49 MB)

Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun
J. Kovanda, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 59–61
pdf (0.72 MB)

Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun
P. Zelenka, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 126–127
pdf (0.09 MB)

Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 107–110
pdf (0.17 MB)

Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 40–44
pdf (0.17 MB)

K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku
M. Váně, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 42–43
pdf (0.08 MB)

Žraločí fauna v sedimentech svrchní křídy na Lounsku
V. Vlačiha, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 137–138
pdf (0.22 MB)

O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu
E. Knobloch, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 64–65
pdf (0.1 MB)