Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "ŽLUTICE (11-24)" se týkají následující články:

Pylová analýza sedimentární výplně bývalého rybníka v údolí Bochovského potoka v Doupovských horách
Eva Břízová, Pavel Havlíček, Bedřich Mlčoch, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 55–60
pdf (3.26 MB)

Uloženiny úlomkových lavin na okrajích doupovského komplexu odkryté při stavbě rychlostní silnice R6 v úseku u Bošova
Vladislav Rapprich, Martin Dostalík, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 19–24
pdf (11.45 MB)

Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1 : 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
I. Knésl, T. Sidorinová, J. Buda, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 309–312
pdf (0.39 MB)

Reliéf a geologická stavba podloží žatecké dílčí pánve
B. Mlčoch, Z. Skácelová, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 51–55
pdf (1.06 MB)

Magnetické stavby tefritového lávového proudu na lokalitě Vrbička (Doupovský vulkanický komplex)
L. Vondrovic, P. Hradecký, K. Verner, Z. Skácelová, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 51–54
pdf (1.63 MB)

Vrt N-1 Valeč: sonda do počátku vývoje doupovského vulkanického komplexu
V. Rapprich, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 41–45
pdf (0.77 MB)

Magnetometrické měření v severní části mariánskolázeňského komplexu
Z. Skácelová, B. Mlčoch, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 267–270
pdf (0.25 MB)

Vulkanoklastické uloženiny ve Valči, jižní svahy Doupovských hor
P. Hradecký, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 21–24
pdf (1.04 MB)

Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví
R. Mikuláš, B. Zasadil, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 124–127
pdf (1.26 MB)

Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
V. Cajz, V. Rapprich, M. Radoň, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 13–16
pdf (0.33 MB)

Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách
V. Rapprich, F. Fediuk, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 123–124
pdf (0.13 MB)

Granitoidy tiského masivu
K. Breiter, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 13–16
pdf (0.89 MB)

Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách
S. Vrána, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 84–85
pdf (0.1 MB)

Přechodní granity karlovarského plutonu
M. Lang, M. Štemprok, E. Pivec, J.K. Novák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 49–51
pdf (0.1 MB)

Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor)
R. Mikuláš, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 97–99
pdf (0.27 MB)

Lahary v Doupovských horách
P. Hradecký, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 53–55
pdf (0.15 MB)

Podloží Doupovských hor
B. Mlčoch, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 36–37
pdf (0.11 MB)