Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "CHEB (11-14)" se týkají následující články:

Využití obrazové spektroskopie pro stanovení parametrů povrchových důlních vod
L. Hladíková, V. Kopačková, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 273–277
pdf (0.71 MB)

Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů – studie ze Sokolovské pánve
V. Kopačková, S. Chevrel, A. Bourguignon, P. Rojík, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 276–282
pdf (1.09 MB)

Využití aksecorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží Sokolovské pánve
K. Breiter, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 148–151
pdf (0.79 MB)

Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení
J. Godány, P. Hrazdíra, P. Rambousek, V. Kopačková, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 69–71
pdf (0.16 MB)

Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem
P. Krám, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 182–186
pdf (0.22 MB)

Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi
J. Nedomová, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 89–90
pdf (0.09 MB)

Anchitherium aurelianense (Equidae, Mammalia) z lokalit severozápadních Čech
J. Uhlířová, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 49–50
pdf (0.1 MB)

Čeleď Sciuridae (veverkovití) na neogenních lokalitách Čech
E. Kadlecová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 123–124
pdf (0.09 MB)

Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů
B. Kříbek, M. Strnad, J. Čejka, V. Sedláček, S. Hilgard, E. Šebestová, H. Macourková, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 114–116
pdf (0.1 MB)

Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
J. Fiala, J. Machart, Z. Vejnar, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 47–48
pdf (0.07 MB)

Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
J. Fiala, J. Machart, Z. Vejnar, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 47–48
pdf (0.07 MB)