Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "KRASLICE (11-12)" se týkají následující články:

Využití obrazové spektroskopie pro stanovení parametrů povrchových důlních vod
L. Hladíková, V. Kopačková, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 273–277
pdf (0.71 MB)

Anomální koncentrace Pt-kovů na ložisku Cu-rud Tisová
J. Pašava, A. Vymazalová, J. Malec, P. Rojík, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 253–256
pdf (0.19 MB)

Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů – studie ze Sokolovské pánve
V. Kopačková, S. Chevrel, A. Bourguignon, P. Rojík, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 276–282
pdf (1.09 MB)

Využití aksecorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží Sokolovské pánve
K. Breiter, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 148–151
pdf (0.79 MB)

Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení
J. Godány, P. Hrazdíra, P. Rambousek, V. Kopačková, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 69–71
pdf (0.16 MB)

Podloží Doupovských hor
B. Mlčoch, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 36–37
pdf (0.11 MB)

Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště
E. Pivec, M. Štemprok, J.K. Novák, M. Lang, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 172–174
pdf (0.14 MB)