Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "JIČÍN (03-43)" se týkají následující články:

Nové zoopaleontologické nálezy v ploužnickém obzoru (pennsylvan) podkrkonošské pánve
Stanislav Štamberg, Martin Lapacík, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 103–106
pdf (4.02 MB)

Těžké minerály v sedimentech jižní části podkrkonošské pánve v kontextu změn sedimentace jednotlivých souvrství (permokarbon)
Tamara Sidorinová, Marcela Stárková, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 215–220
pdf (1.24 MB)

Vápnité nanofosilie a stratigrafie nejmladších křídových sedimentů na území Jičína
Andrea Svobodová, Martin Košťák, ročník 49, 2016, str. 13–18
pdf (3.8 MB)

Jezerní karbonáty ploužnického obzoru z vrtu Sm1, stephan C podkrkonošské pánve
M. Stárková, K. Martínek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 68–72
pdf (1.17 MB)

Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonošské pánve
M. Stárková, V. Rapprich, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 73–76
pdf (1.12 MB)

Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve
S. Štamberg, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 149–150
pdf (0.22 MB)

Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj
E. Břízová, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 87–95
pdf (0.33 MB)

Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve
Z. Šimůnek, M. Stárková, J. Zajíc, R. Mikuláš, J. Drábková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 167–171
pdf (0.24 MB)

Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
V. Cajz, V. Rapprich, P. Schnabl, Z. Pécskay, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 9–14
pdf (0.96 MB)

Foraminiferové společenstvo slínito-karbonátové facie české křídové pánve severně od Jičína
L. Hradecká, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 94–96
pdf (0.31 MB)

Nové poznatky o svrchně karbonských prokřemenělých stoncích stromovitých přesliček z Novopacka
J. Sakala, V. Mencl, P. Matysová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 111–113
pdf (0.38 MB)

Styly erupcí monogenetického vulkanismu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend, autun)
M. Stárková, V. Rapprich, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 33–35
pdf (1.05 MB)

Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
Z. Tasáryová, Z. Skácelová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 36–39
pdf (0.47 MB)

Akreční lapilli v melafyrech podkrkonošské pánve
V. Rapprich, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 39–41
pdf (1.17 MB)

Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína
P. Pauliš, F. Novák, J. Malec, J. Ševců, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 119–121
pdf (0.06 MB)

Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
L. Švábenická, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 44–47
pdf (0.16 MB)

Vulkanologie okolí Jičína
V. Rapprich, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 103–104
pdf (0.06 MB)

Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
V. Prouza, M. Coubal, J. Málek, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 73–73
pdf (0.05 MB)

Pliocenní a kvartérní sedimenty na listu 03-43 Jičín
J. Kadlec, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 49–50
pdf (0.1 MB)