Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "SEMILY (03-41)" se týkají následující články:

Paleontologické výzkumy významné lokality rudnického obzoru (spodní perm) v podkrkonošské pánvi
Stanislav Štamberg, ročník 49, 2016, str. 27–30
pdf (1.13 MB)

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonošské pánve
M. Stárková, V. Rapprich, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 73–76
pdf (1.12 MB)

Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenidy v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev)
J. Malec, F. Veselovský, V. Böhmová, V. Prouza, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 189–193
pdf (0.54 MB)

Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve
S. Štamberg, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 149–150
pdf (0.22 MB)

Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj
E. Břízová, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 87–95
pdf (0.33 MB)

Vývoj a rizikovost svahových deformací v údolí Jizery východně od Semil
P. Kycl, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 101–104
pdf (0.17 MB)

Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
V. Cajz, V. Rapprich, P. Schnabl, Z. Pécskay, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 9–14
pdf (0.96 MB)

Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
J. Zimák, J. Štelcl, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 126–129
pdf (0.12 MB)

Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu
L. Koptíková, R. Mikuláš, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 83–84
pdf (0.93 MB)

Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy
F. Fediuk, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 151–153
pdf (0.08 MB)

Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
V. Prouza, M. Coubal, J. Málek, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 73–73
pdf (0.05 MB)

Skála Sokol u Vlastiboře: příspěvek do diskuse o stratigrafii železnobrodského krystalinika
F. Fediuk, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 83–85
pdf (0.29 MB)

Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů
V. Kachlík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 30–31
pdf (0.11 MB)