Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "MLADÁ BOLESLAV (03-33)" se týkají následující články:

Projevy posunů po vrstevních plochách v křídových pískovcích Podbezdězí
J. Adamovič, M. Coubal, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 9–12
pdf (1.19 MB)

Vznik některých elipsoidálních dutin rozpouštěním karbonátového tmelu v pískovcích jizerského souvrství na Kokořínsku
J. Adamovič, R. Mikuláš, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 9–13
pdf (0.48 MB)

Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
J. Bruthans, P. Mikuš, J. Soukup, D. Světlík, J. Kamas, O. Zeman, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 233–238
pdf (0.36 MB)

Předběžná revize cenomanských a turonských dekapodů - rody Necrocarcinus Bell, 1863 a Graptocarcinus Roemer, 1887 (řád Decapoda Latreille, 1802, infrařád Brachyura Latreille, 1802) z české křídové pánve
M. Veselská, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 128–131
pdf (0.43 MB)

Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů
E. Fediuková, F. Fediuk, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 202–206
pdf (0.24 MB)

Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz
J. Drtina, J. Rybář, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 66–69
pdf (0.3 MB)

Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
I. Kyrianová, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 69–70
pdf (0.09 MB)

Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny
J. Rybář, J. Rout, T. Nýdl, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 73–75
pdf (0.13 MB)

Svahové deformace v západní části chloumeckého hřbetu
J. Rybář, Z. Kudrna, J. Bůžek, T. Nýdl, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 99–101
pdf (0.11 MB)

Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů
J. Skopec, J. Pešek, M. Kobr, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 140–141
pdf (0.1 MB)

Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu
F. Fediuk, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 143–145
pdf (0.24 MB)

Hyalofán v českých fonolitech
F. Fediuk, E. Fediuková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 145–146
pdf (0.21 MB)

Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve
V. Holub, M. Eliáš, P. Hrazdíra, J. Franců, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 51–52
pdf (0.09 MB)

Kvartérně geologické poměry okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi
M. Lachmanová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 32–33
pdf (0.12 MB)