Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "LIBEREC (03-14)" se týkají následující články:

Interakce granitu a bazických vulkanitů (melilititu a bazanitu) z okolí Liberce v Jizerských horách
Zita Bukovská, Tatiana Larikova, Josef Klomínský, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 195–199
pdf (4.82 MB)

Výzkum magnetické susceptibility granitů v západní části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu
Tomáš Žitný, Josef Klomínský, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 157–162
pdf (2.51 MB)

Migrace uranu a dalších stopových prvků v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách
Josef Klomínský, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 299–303
pdf (1.27 MB)

Puklinové kalcity jako indikátory oběhu paleofluid v granitech krkonošsko-jizerského plutonu (Česká republika)
Petr Dobeš, Josef Klomínský, Ivana Jačková, František Veselovský, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 195–201
pdf (0.85 MB)

Urbanistická geologie města Liberce - modelová studie prostorových informací pro udržitelný rozvoj měst České republiky
Josef Klomínský, Otmar Petyniak, Barbora Dudíková, Tomáš Štor, Ivan Rous, Jakub Šrek, Martin Dostalík, Jiří Krupička, Jan Malík, Vladimír Bělohradský, Jiří Burda, Igor Dvořák, Jan Sedláček, ročník 49, 2016, str. 165–170
pdf (6.77 MB)

Wolframitová mineralizace z greisenu v krkonošsko-jizerském krystaliniku u Vítkova v Jizerských horách
Tamara Sidorinová, Petr Dobeš, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 179–183
pdf (4.28 MB)

Radioaktivita granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu: Statistické zhodnocení archivních údajů
T. Černík, V. Goliáš, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 103–106
pdf (0.44 MB)

Albrechtický chloridový okrsek
V. Goliáš, L. Hrušková, T. Černík, J. Bruthans, P. Nakládal, Z. Churáčková, A. Kula, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 165–170
pdf (3.21 MB)

Fojtské hybridní granitoidy - strukturní a litologické markeryv krkonošsko-jizerském plutonu
J. Klomínský, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 120–125
pdf (19.75 MB)

Fojtské hybridní granitoidy - strukturní a litologické markeryv krkonošsko-jizerském plutonu
J. Klomínský, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 120–125

Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
M. Hokr, P. Rálek, A. Balvín, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 278–282
pdf (1.15 MB)

Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách – příklad uvolňování uranu z jizerského granitu
J. Klomínský, F. Veselovský, J. Malec, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 214–219
pdf (1 MB)

Zdrojové horniny detritických biotitů spodněpermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve
K. Martínek, K. Verner, D. Buriánek, V. Žáček, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 45–50
pdf (0.47 MB)

Modelování kamenitohlinitých přívalových proudů na Smědavské hoře v Jizerských horách
J. Blahůt, J. Smolíková, V. Vilímek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 66–69
pdf (1.87 MB)

Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách
J. Klomínský, P. Dobeš, R. Škoda, I. Jačková, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 173–176
pdf (0.9 MB)

Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách – klasifikace intenzity alterace granitu
V. Kopačková, J. Klomínský, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 177–180
pdf (1.98 MB)

Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
S. Vrána, P. Sulovský, P. Schovánek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 202–207
pdf (0.77 MB)

Petrografie jizerských ortorul na území listu 03-142 Hejnice
Š. Mrázová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 163–167
pdf (0.55 MB)

Svahové deformace a granitová tektonika na Smědavské hoře v Jizerských horách
Š. Mrázová, J. Krupička, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 70–73
pdf (0.51 MB)

Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu
T. Jarchovský, F. Fediuk, J. Klomínský, P. Schovánek, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 219–222
pdf (0.16 MB)

Architektura granitů krkonošsko-jizerského kompozitního masivu a recentní aktivita jejich tektonické sítěv bedřichovském tunelu v Jizerských horách
J. Klomínský, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 154–157
pdf (0.86 MB)

Tanvaldský masiv – relikt magmatického tělesa v krkonošsko-jizerském kompozitním masivu
J. Klomínský, F. Fediuk, P. Schovánek, T. Jarchovský, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 158–160
pdf (0.67 MB)

Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu v severních Čechách
E. Fediukova, J. Klomínský, P. Schovánek, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 156–159
pdf (0.9 MB)

Dachiardit – Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce
P. Pauliš, B. Moravec, P. Škácha, J. Ševců, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 179–181
pdf (0.6 MB)

Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita?
J. Klomínský, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 179–182
pdf (0.2 MB)

Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách
J. Klomínský, V. Bělohradský , F. Fediuk , P. Schovánek, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 35–38
pdf (0.83 MB)

Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluálních písků a štěrků
D. Nývlt, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 93–96
pdf (0.17 MB)

Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků
D. Nývlt, A. Dudek, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 97–98
pdf (1.03 MB)

Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně-geologický význam
J. Klomínský, Š. Mrázová, K. Šalanský, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 36–39
pdf (0.13 MB)

Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách
D. Nývlt, E. Břízová, Š. Mrázová, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 88–89
pdf (0.08 MB)

Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty
K. Šalanský, J. Klomínský, F. Fediuk, Š. Mrázová, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 108–110
pdf (0.13 MB)

Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří
L. Maštera, J. Otava, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 139–142
pdf (0.27 MB)

Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří
I. Chlupáč, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 19–22
pdf (0.22 MB)

Orientace sloupcovitosti bazaltoidu z Heřmanic: přírodní nebo geotechnický fenomén?
F. Fediuk, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 127–128
pdf (0.1 MB)