Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "LITOMĚŘICE (02-43)" se týkají následující články:

Stratigraficky nejmladší vápnité nanofosilie v sedimentech české křídové pánve
Lilian Švábenická, Petr Kycl, Vladislav Rapprich, ročník 49, 2016, str. 19–25
pdf (1.25 MB)

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Mechovky typu Berenicea (Cyclostomata) z lomu Úpohlavy
J. Sklenář, K. Zágoršek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 146–148
pdf (0.51 MB)

Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
V. Hladík, D. Hatzignatiou, F. Riis, R. Berenblyum, E. Geršlová, J. Franců, R. Lojka, V. Kolejka, M. Geršl, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 247–252
pdf (0.7 MB)

Sprašová výplň rozsedliny fosilního sesuvu na Radobýlu (okres Litoměřice, severní Čechy) jako zajímavá lokalita pleistocenní fauny
R. Pokorný, J. Vrabec, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 74–79
pdf (0.23 MB)

Historické svahové pohyby v Českém středohoří v záznamech ústeckého regionálního tisku (1856-1902)
P. Raška, J. Dubišar, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 79–82
pdf (0.15 MB)

Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinka v Českém středohoří
O. Holásek, P. Čáp, P. Havlíček, T. Hroch, T. Štor, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 99–101
pdf (0.25 MB)

Diachronní výskyt Marthasterites furcatusv sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
L. Švábenická, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 126–129
pdf (0.32 MB)

Křídové sedimenty na krystaliniku v Oparenském údolí
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 48–50
pdf (0.82 MB)

Petrologie krystalinika v geotermálním vrtu GTPV-LT1 v Litoměřicích
V. Žáček, R. Škoda, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 205–212
pdf (1.37 MB)

První hlubinný geotermální vrt v Českém masivu
V. Myslil, J. Burda, J. Čtyroká, J. Drábková, K. Pošmourný, Z. Táborský, V. Žáček, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 228–231
pdf (0.25 MB)

Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám
K.D. Malý, V. Cajz, J. Adamovič, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 23–24
pdf (0.11 MB)

Magnetické měření v oblasti Řípu
K. Šalanský, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 142–147
pdf (0.39 MB)

Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka
V. Cajz, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 16–19
pdf (0.47 MB)

Oparenské slepence: perm nebo křída?
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 48–49
pdf (1.01 MB)

Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech
J. Brandová, F.V. Holub, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 162–163
pdf (0.08 MB)

Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku
B. Mlčoch, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 31–32
pdf (0.11 MB)

Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002
J. Novotný, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 91–92
pdf (0.1 MB)

Křídové sedimenty v okolí Litoměřic
P. Zelenka, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 44–45
pdf (0.07 MB)

Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic
J. Novotný, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 131–131
pdf (0.06 MB)

Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří
V. Cajz, J. Ulrych, K. Balogh, M. Lang, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 180–182
pdf (0.16 MB)

Hora Říp: chemické a minerální složení
J. Ulrych, E. Pivec, A. Langrová, E. Jelínek, E. Árva-Sós, Z. Řanda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 106–107
pdf (0.11 MB)

Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 107–110
pdf (0.17 MB)

Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev
L. Hradecká, L. Švábenická, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 115–117
pdf (0.12 MB)