Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "BÍLINA (02-34)" se týkají následující články:

Obsah stopových prvků v uhelné hmotě spodní a svrchní lávky hlavní sloje Mostecké pánve
Stanislav Fojtík, Dominik Vöröš, Eva Geršlová, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 43–45
pdf (0.5 MB)

Rudistové vápence bělohorského souvrství u Bíliny, paleogeografie, stratigrafie, sedimentologie
Jaroslav Valečka, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 103–110
pdf (2.51 MB)

Historický a současný vývoj sesuvného území u Třebenic
Jan Balek, Tomáš Marek, Pavel Kadlečík, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 51–54
pdf (3.86 MB)

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Vývoj sesuvného území Malá kozí horka u Třebenic v Českém středohoří v roce 2013
T. Marek, J. Bálek, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 64–68
pdf (9.96 MB)

Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
T. Matys Grygar, K. Mach, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 26–29
pdf (0.52 MB)

Termomagnetické křivky vybraných fonolitů a trachytů Českého středohoří
Š. Mrázová, M. Chlupáčová, V. Cajz, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 316–319
pdf (0.21 MB)

Geomorfologické projevy mladě kenozoické tektoniky v severozápadní části Milešovského středohoří
J. Dužár, P. Raška, V. Cajz, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 75–81
pdf (1.76 MB)

Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
V. Hladík, D. Hatzignatiou, F. Riis, R. Berenblyum, E. Geršlová, J. Franců, R. Lojka, V. Kolejka, M. Geršl, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 247–252
pdf (0.7 MB)

Historické svahové pohyby v Českém středohoří v záznamech ústeckého regionálního tisku (1856-1902)
P. Raška, J. Dubišar, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 79–82
pdf (0.15 MB)

Nové poznatky o geologické stavbě Písečného vrchu u Bečova
J. Adamovič, J. Peroutka, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 9–11
pdf (0.15 MB)

Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
E. Franců, M. Geršl, K. Fárová, K. Zelenková, V. Kopačková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 207–210
pdf (0.2 MB)

Terestrické dřeviny a mikroorganismy v paleolakustrinních sedimentech Žichova-Lužice v Českém středohoří
M. Konzalová, J. Dašková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 149–151
pdf (0.12 MB)

Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 79–80
pdf (0.46 MB)

Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech
J. Valečka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 175–179
pdf (0.49 MB)

Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén)
M. Konzalová, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 76–78
pdf (0.79 MB)

Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi
R. Mikuláš, Z. Dvořák, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 129–131
pdf (0.81 MB)

Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev)
R. Mikuláš, Z. Dvořák, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 132–133
pdf (0.75 MB)

Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
M. Konzalová, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 41–43
pdf (0.18 MB)

Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika)
J. Dašková, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 30–32
pdf (0.12 MB)

Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří
V. Cajz, J. Ulrych, K. Balogh, M. Lang, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 180–182
pdf (0.16 MB)

Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina
J. Dašková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 128–129
pdf (0.09 MB)

Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice
M. Kopáčová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 56–56
pdf (0.2 MB)

Předběžná zpráva o palynologickém výzkumu polohy 21 dolu Bílina
J. Dašková, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 50–50
pdf (0.04 MB)

K otázce stáří dinasových křemenců mezi Mostem a Louny
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 44–47
pdf (0.48 MB)

Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 107–110
pdf (0.17 MB)

Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 40–44
pdf (0.17 MB)

Pylová zrna v polétavém prachu v Mostě a Tušimicích
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 53–53
pdf (0.15 MB)

Žraločí fauna v sedimentech svrchní křídy na Lounsku
V. Vlačiha, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 137–138
pdf (0.22 MB)

Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
V. Ložek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Flóra kučlínských diatomitů, její složení, charakter a vztahy
Č. Bůžek, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 21–23
pdf (0.11 MB)