Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "CHOMUTOV (02-33)" se týkají následující články:

Geologie, petrologie a stáří pohřbených vulkanických těles v prostoru Dolů Nástup Tušimice
Tomáš Novotný, Vladislav Rapprich, Zoltán Pécskay, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 35–43
pdf (10.25 MB)

Zaniklý pramen minerální vody v Čachovicích v okrese Chomutov
Petr Hrazdíra, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 269–272
pdf (0.77 MB)

Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
T. Matys Grygar, K. Mach, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 26–29
pdf (0.52 MB)

Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
E. Franců, M. Geršl, K. Fárová, K. Zelenková, V. Kopačková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 207–210
pdf (0.2 MB)

Vrtavé stopy v kostech krunýřů suchozemských želv (miocén mostecké pánve)
R. Mikuláš, Z. Dvořák, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 103–104
pdf (0.47 MB)

Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
M. Konzalová, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 90–93
pdf (0.09 MB)

Anchitherium aurelianense (Equidae, Mammalia) z lokalit severozápadních Čech
J. Uhlířová, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 49–50
pdf (0.1 MB)

Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří
V. Cajz, J. Ulrych, K. Balogh, M. Lang, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 180–182
pdf (0.16 MB)

Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 124–125
pdf (0.1 MB)

Pylová zrna v polétavém prachu v Mostě a Tušimicích
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 53–53
pdf (0.15 MB)

Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu
M. Štemprok, M. Chlupáčová, E. Pivec, J.K. Novák, M. Lang, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 183–186
pdf (0.17 MB)

Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
P. Čtyroký, P. Hrazdíra, J. Valečka, M. Váně, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 33–34
pdf (0.09 MB)

Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
P. Čtyroký, P. Hrazdíra, Z. Zícha, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 35–37
pdf (0.14 MB)