Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "TEPLICE (02-32)" se týkají následující články:

Mobilita prvků vázaných v říčních sedimentech ovlivněných těžbou uhlí
Marcela Cahová, Eva Geršlová, Jan Kuta, ročník 54, číslo 2, 2021, str. 93–97
pdf (7.07 MB)

Možnosti využití hlubinné geotermální energie v oblasti Všebořic (Ústí nad Labem) a vztahy k oblasti Litoměřic
Martin Kloz, Jan Holeček, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 147–158
pdf (5.41 MB)

Magmaticko-hydrotermální vývoj vysoce vyvinutého granitového pně Knöttel u Krupky v Krušných horách
Tereza Peterková, David Dolejš, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 189–194
pdf (4.94 MB)

Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
T. Matys Grygar, K. Mach, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 26–29
pdf (0.52 MB)

Termomagnetické křivky vybraných fonolitů a trachytů Českého středohoří
Š. Mrázová, M. Chlupáčová, V. Cajz, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 316–319
pdf (0.21 MB)

Geomorfologické projevy mladě kenozoické tektoniky v severozápadní části Milešovského středohoří
J. Dužár, P. Raška, V. Cajz, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 75–81
pdf (1.76 MB)

Znovuobjevení dvou Fričových originálů „mořských plazů“ z české křídy
B. Ekrt, M. Radoň, P. Dvořák, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 117–119
pdf (0.46 MB)

Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve
M. Kočová Veselská, T. Kočí, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 132–134
pdf (1.52 MB)

Historické svahové pohyby v Českém středohoří v záznamech ústeckého regionálního tisku (1856-1902)
P. Raška, J. Dubišar, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 79–82
pdf (0.15 MB)

Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
E. Franců, M. Geršl, K. Fárová, K. Zelenková, V. Kopačková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 207–210
pdf (0.2 MB)

Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu
K. Breiter, R. Škoda, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 147–151
pdf (0.8 MB)

Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu v severních Čechách
E. Fediukova, J. Klomínský, P. Schovánek, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 156–159
pdf (0.9 MB)

Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 79–80
pdf (0.46 MB)

Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka
L. Doležalová, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 65–66
pdf (0.12 MB)

Proterozoické parametamorfity Altenberské kry
P. Schovánek, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 38–39
pdf (0.07 MB)

Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří
V. Cajz, J. Ulrych, K. Balogh, M. Lang, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 180–182
pdf (0.16 MB)

Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve
R. Mikuláš, Z. Dvořák, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 64–67
pdf (0.46 MB)

Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu
M. Štemprok, F.V. Holub, M. Chlupáčová, M. Lang, J.K. Novák, E. Pivec, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 80–82
pdf (0.15 MB)

Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi
F.V. Holub, M. Štemprok, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 136–138
pdf (0.13 MB)

Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi
V. Bouška, F. Buzek, Z. Dvořák, K. Žák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 39–40
pdf (0.09 MB)

Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin
J. Čurda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 116–121
pdf (0.36 MB)

Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat
M. Konzalová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 73–74
pdf (0.1 MB)

Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla
J.K. Novák, M. Konalová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 55–57
pdf (0.14 MB)

Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu
P. Zelenka, M. Coubal, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 62–63
pdf (0.23 MB)

Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice
J. Burda, Z. Hroch, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 25–27
pdf (0.13 MB)

Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě
E. Knobloch, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 47–49
pdf (0.15 MB)

Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
J. Ďurišová, P. Dobeš, J. Frýda, A. Gabašová, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 21–22
pdf (0.09 MB)