Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "DĚČÍN (02-23)" se týkají následující články:

Bohyně na Děčínsku - nejrozsáhlejší sesuvné území v České republice
Oldřich Krejčí, Vladimíra Krejčí, Petr Kycl, Martin Paleček, Jan Rybář, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 227–234
pdf (2.58 MB)

Příspěvek jádrových vrtů projektu Rebilance zásob podzemních vod ke stratigrafii, sedimentologii a tektonice svrchní křídy v sz. části české křídové pánve
Roland Nádaskay, Jaroslav Valečka, Stanislav Čech, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 129–136
pdf (4.82 MB)

Říční sedimenty peruckých vrstev české křídové pánve u Benešova nad Ploučnicí
Jaroslav Valečka, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 31–36
pdf (1.6 MB)

Termomagnetické křivky vybraných fonolitů a trachytů Českého středohoří
Š. Mrázová, M. Chlupáčová, V. Cajz, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 316–319
pdf (0.21 MB)

Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi
J. Valečka, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 74–77
pdf (0.3 MB)

Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
I. Baroň, Z. Vařilová, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 53–57
pdf (0.8 MB)

Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách
B. Mlčoch, F.V. Holub, P. Gajdoš, R. Chmelař, J. Pres, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 26–28
pdf (0.47 MB)

Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří
M. Radoň, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 94–97
pdf (0.2 MB)

Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně, okres Děčín
J. Rybář, J. Suchý, E. Schleiden, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 134–135
pdf (0.11 MB)

Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří
V. Cajz, J. Ulrych, K. Balogh, M. Lang, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 180–182
pdf (0.16 MB)

Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí
J. Valečka, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 78–81
pdf (0.36 MB)

Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu
P. Zelenka, M. Coubal, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 62–63
pdf (0.23 MB)