Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "VARNSDORF (02-22)" se týkají následující články:

Vliv horninových kontaktů na objemovou aktivitu radonu a dávkový příkon gama záření hornin
Ivan Barnet, Petra Pacherová, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 75–78
pdf (1.4 MB)

Mechovková fauna z pazourků v glacifluviálních sedimentech ve Fukovském výběžku (okres Děčín, severní Čechy)
J. Kaše, K. Zágoršek, R. Pokorný, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 139–142
pdf (0.91 MB)

Aeromagnetické indikace neovulkanitů na Šluknovsku (absolutní magnetické minimum u Krásné Lípy)
K. Šalanský, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 201–202
pdf (0.07 MB)

Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku
D. Nývlt, M. Opletal, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 139–142
pdf (0.11 MB)

Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000
M. Opletal, M. Adamová, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 62–65
pdf (0.08 MB)

Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice)
J. Valečka, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 78–80
pdf (0.09 MB)

Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské?
F. Fediuk, M. Opletal, I. Vavřín, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 100–102
pdf (0.13 MB)

Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách
F. Fediuk, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 22–24
pdf (0.14 MB)

Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu
P. Eckhardt, Š. Eckhardová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 26–26
pdf (0.05 MB)

Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách
J. Ulrych, E. Pivec, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 61–62
pdf (0.23 MB)