Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "MORAVSKÝ KRUMLOV (24-33)" se týkají následující články:

Hydrotermální žíly v okolí Dukovan a jejich význam pro hodnocení subrecentní seizmické aktivity
Přemysl Pořádek, Marek Slobodník, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 203–206
pdf (0.77 MB)

Permská fauna jižní části boskovické brázdy z okolí Moravského Krumlova
S. Štamberg, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 199–201
pdf (0.48 MB)

Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině
J. Malec, F. Veselovský, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 173–175
pdf (0.75 MB)

Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny
E. Kryštofová, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 186–188
pdf (0.06 MB)

Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze
P. Batík, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 9–12
pdf (0.2 MB)

Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny
V. Janoušek, J. Pertoldová, Z. Pertold, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 53–54
pdf (0.08 MB)

Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní Eggenburg, Eggenburg až Ottnang)
M. Adamová, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 7–9
pdf (0.12 MB)