Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 53, 2, 2020

Z - DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ

Detekce rychlosti proudění ledovců pomocí satelitních radarových dat metodou Offset Tracking na příkladu ledovců v severní části Antarktického poloostrova a na ostrově Jamese Rosse
Kateřina Fárová, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 89–95
pdf (10.92 MB)