Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 53, 2, 2020

R - APLIKOVANÁ GEOLOGIE

Výsledky dosavadních geologických prací v rámci projektu zhodnocení dopadů rozšiřování těžby v dole Turów na podzemní vody Hrádecka a Frýdlantska
Roland Nádaskay, Jan Vít, Marcela Stárková, Zuzana Skácelová, Renata Kadlecová, Otmar Petyniak, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 103–117
pdf (17.86 MB)

Zdrojový potenciál menilitového souvrství na území České republiky
Petr Jirman, Eva Geršlová, Miroslav Bubík, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 127–136
pdf (2.28 MB)