Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 53, 2, 2020

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Stopy karbonské vulkanické činnosti v petrovických vrstvách vnitrosudetské pánve u Debrného
Marcela Stárková, Vladislav Rapprich, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 97–102
pdf (6.32 MB)

Permské postorogenní žíly v moldanubiku jižních Čech: K-Ar geochronologie pro porfyry z okolí Vimperku a felsický mikrogranit od Milevska
Vladimír Žáček, David Buriánek, Radek Škoda, Zoltán Pésckay, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 137–148
pdf (4.83 MB)