Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 53, 2, 2020

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Stopy karbonské vulkanické činnosti v petrovických vrstvách vnitrosudetské pánve u Debrného
Marcela Stárková, Vladislav Rapprich, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 97–102
pdf (6.32 MB)

Permské postorogenní žíly v moldanubiku jižních Čech: K-Ar geochronologie pro porfyry z okolí Vimperku a felsický mikrogranit od Milevska
Vladimír Žáček, David Buriánek, Radek Škoda, Zoltán Pésckay, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 137–148
pdf (4.83 MB)

R - APLIKOVANÁ GEOLOGIE

Výsledky dosavadních geologických prací v rámci projektu zhodnocení dopadů rozšiřování těžby v dole Turów na podzemní vody Hrádecka a Frýdlantska
Roland Nádaskay, Jan Vít, Marcela Stárková, Zuzana Skácelová, Renata Kadlecová, Otmar Petyniak, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 103–117
pdf (17.86 MB)

Zdrojový potenciál menilitového souvrství na území České republiky
Petr Jirman, Eva Geršlová, Miroslav Bubík, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 127–136
pdf (2.28 MB)

Z - DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ

Detekce rychlosti proudění ledovců pomocí satelitních radarových dat metodou Offset Tracking na příkladu ledovců v severní části Antarktického poloostrova a na ostrově Jamese Rosse
Kateřina Fárová, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 89–95
pdf (10.92 MB)