Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 52, 2, 2019

R - APLIKOVANÁ GEOLOGIE

Možnosti využití hlubinné geotermální energie v oblasti Všebořic (Ústí nad Labem) a vztahy k oblasti Litoměřic
Martin Kloz, Jan Holeček, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 147–158
pdf (5.41 MB)