Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 52, 2, 2019

C - PALEONTOLOGIE

Biostratigrafická a paleoenvironmentální interpretace mikrofosilií ze souvrství „Schneckengraben“ ve spodní skupině gosauské křídy v okolí Wörschach-Liezenu v Severních Vápencových Alpách
Harald Lobitzer, Marcela Svobodová, Lenka Hradecká, Lilian Švábenická, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 111–116
pdf (1.69 MB)

Předběžná zpráva o studiu ontogeneze a tafonomie trilobita Onnia superba (Bancroft, 1929) z českého ordoviku (katian, bohdalecké souvrství)
Jana Bruthansová, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 125–128
pdf (3.18 MB)