Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 51, 2, 2018

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Stáří a vznik hrubě krystalických speleotém z jeskyně Dvoustovka v Ještědském hřbetu
Karel Žák, Ivan Rous, Petr Dobeš, Josef Klomínský, Helena Hercman, Šárka Matoušková, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 97–102
pdf (1.79 MB)

Skluzové a deformační textury ve vápencích spodního devonu Barrandienu na lokalitách U topolů, Lochkov a U kapličky
Tomáš Vorel, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 107–112
pdf (8.64 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Fosilní termokras v jižních Čechách
Jan Hošek, Petr Pokorný, Jindřich Prach, Petr Šída, Marek Křížek, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 131–139
pdf (9.84 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Nové zoopaleontologické nálezy v ploužnickém obzoru (pennsylvan) podkrkonošské pánve
Stanislav Štamberg, Martin Lapacík, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 103–106
pdf (4.02 MB)

Nový nález pygidia scutelluidního trilobita ze svrchního frasnu ze Šumbery u Brna-Líšně (Moravský kras)
Tomáš Weiner, Hedvika Weinerová, Tomáš Viktorýn, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 121–125
pdf (7.05 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Změny obsahů vybraných prvků v uplynulých dvaceti letech v půdách na území hlavního města Prahy
Michal Poňavič, Zdeňka Wittlingerová, Ilja Knésl, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 127–129
pdf (0.93 MB)