Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 51, 1, 2018

O - OCHRANA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

Využití distančních dat LiDAR 5G při evidenci starých důlních děl
Igor J. Dvořák, František Krejča, Pavel Šír, Vít Štrupl, Miroslav Raus, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 17–24
pdf (6.43 MB)

Možnosti využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení výskytu sledovaných prvků v úložných místech těžebních odpadů
Vít Štrupl, František Staněk, Miroslav Raus, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 31–34
pdf (1.55 MB)