Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 51, 1, 2018

H - HYDROGEOLOGIE

Základní charakterizace důlních vod ložisek Čelina a Mokrsko
Michal Roll, Alexey Manaenko, Jaroslav Hloušek, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 13–16
pdf (0.73 MB)

Vývoj chemického složení podzemních vod v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov a v dole Rožná
Jaroslav Řihošek, Lenka Rukavičková, Jan Holeček, Oldřich Myška, Daniel Holéczy, Marek Vencl, Lukáš Vondrovic, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 69–74
pdf (2.43 MB)