Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 51, 1, 2018

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Silicifikace, moganit a diageneze minerálů SiO2 v nejstarších speleotémách Koněpruských jeskyní v Českém krasu
Václav Suchý, Vladimír Machovič, Ladislav Lapčák, Lenka Borecká, Margit Žaloudková, Ivo Světlík, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 3–11
pdf (5.96 MB)

Obsah stopových prvků v uhelné hmotě spodní a svrchní lávky hlavní sloje Mostecké pánve
Stanislav Fojtík, Dominik Vöröš, Eva Geršlová, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 43–45
pdf (0.5 MB)

Srovnání koncentrací Hg ve vybraných horninách CHKO Brdy v tepelsko-barrandienské oblasti
Michal Roll, Karel Žák, Tereza Nováková, Tomáš Navrátil, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 47–51
pdf (1.72 MB)

Využití Ramanovy spektroskopie při hodnocení bentonitu Sabenil
Daniel Bednář, Josef Zeman, Zdeněk Losos, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 53–55
pdf (0.81 MB)

Prostorové variace radonu a příkonu prostorového dávkového ekvivalentu na tektonických poruchách klastických flyšových a pánevních sedimentů střední Moravy
Ivan Barnet, Petra Pacherová, Michal Poňavič, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 63–67
pdf (1.49 MB)