Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 51, 1, 2018

C - PALEONTOLOGIE

Nový nález koně (Equus ferus germanicus Nehring, 1804) ze svrchněpleistocenních spraší ze Stradonic u Nižboru
Richard Pokorný, Karel Žák, Lucie Juřičková, Ivan Horáček, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 25–30
pdf (4.06 MB)

Nález nejstarší ordovické fauny v severovýchodním křídle pražské pánve (v Praze-Troji a v Praze-Vokovicích)
Jan Peršín, Michal Mergl, Petr Budil, Zuzana Tasáryová, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 81–87
pdf (5.42 MB)