Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 51, 1, 2018

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Geologická rizika při plánované stavbě vodního díla Skalička poblíž Hranického krasu a Hranické propasti
Milan Geršl, Ondřej Konečný, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 75–79
pdf (2.33 MB)