Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 51, 1, 2018

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Radioaktivita a zonálnost v granitových plutonech weinsberského typu: indikátor diferenciace vyderského a prášilského plutonu (moldanubický batolit, Šumava)
Vladimír Žáček, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 35–41
pdf (1.69 MB)

Geneze neoproterozoických silicitů (buližníků) s tzv. stromatolitovými texturami na území Brd
Marcela Stárková, Patricie Halodová, Štěpánka Mrázová, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 57–62
pdf (3.1 MB)