Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 2, 2017

M - INFORMATIKA

Pozůstalost významného polárníka Josefa Sekyry v České geologické službě
Petr Budil, Alena Čejchanová, Eva Kadlecová, Jiří Šebesta, Marika Polechová, Petr Mixa, Igor Dvořák, Martina Nohejlová, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 221–225
pdf (1.35 MB)