Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 2, 2017

I - LOŽISKA, GEOFYZIKA

Tlakově stabilizované písky v České republice a jejich zvláštní geomechanické vlastnosti
Jiří Bruthans, Jaroslav Řihošek, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 247–253
pdf (1.28 MB)