Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 2, 2017

H - HYDROGEOLOGIE

Geologická stavba hydrogeologického rajonu 2242 (Kuřimská kotlina) a představy vývoje toku řeky Svratky v kenozoiku
Jan Vít, Pavla Tomanová Petrová, Zuzana Skácelová, Milan Hrutka, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 173–180
pdf (6.13 MB)

Zaniklý pramen minerální vody v Čachovicích v okrese Chomutov
Petr Hrazdíra, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 269–272
pdf (0.77 MB)