Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 2, 2017

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Magmaticko-hydrotermální vývoj vysoce vyvinutého granitového pně Knöttel u Krupky v Krušných horách
Tereza Peterková, David Dolejš, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 189–194
pdf (4.94 MB)

Puklinové kalcity jako indikátory oběhu paleofluid v granitech krkonošsko-jizerského plutonu (Česká republika)
Petr Dobeš, Josef Klomínský, Ivana Jačková, František Veselovský, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 195–201
pdf (0.85 MB)

Hydrotermální žíly v okolí Dukovan a jejich význam pro hodnocení subrecentní seizmické aktivity
Přemysl Pořádek, Marek Slobodník, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 203–206
pdf (0.77 MB)

Těžké minerály v sedimentech jižní části podkrkonošské pánve v kontextu změn sedimentace jednotlivých souvrství (permokarbon)
Tamara Sidorinová, Marcela Stárková, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 215–220
pdf (1.24 MB)

Palynostratigrafie a mineralogie černých břidlic doprovázejících horniny těšínitové asociace na lokalitě Žermanice
Petr Skupien, Dalibor Matýsek, Jakub Jirásek, Petr Stelmach, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 263–267
pdf (1.36 MB)

Migrace uranu a dalších stopových prvků v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách
Josef Klomínský, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 299–303
pdf (1.27 MB)