Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 2, 2017

C - PALEONTOLOGIE

Výskyt chitinozoí v letenském souvrství barrandienského svrchního ordoviku (Česká republika)
Jakub Vodička, Oldřich Fatka, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 235–239
pdf (1 MB)