Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 2, 2017

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Bohyně na Děčínsku - nejrozsáhlejší sesuvné území v České republice
Oldřich Krejčí, Vladimíra Krejčí, Petr Kycl, Martin Paleček, Jan Rybář, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 227–234
pdf (2.58 MB)

Využití diferenční radarové interferometrie a platformy SBAS-DInSAR pro detekci deformací a vertikálních pohybů terénu
Jan Jelének, Veronika Kopačková, Kateřina Fárová, Lucie Koucká, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 273–278
pdf (4.25 MB)