Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 2, 2017

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Explozivní brekcie ve vrtech v severozápadní části české křídové pánve
Roland Nádaskay, Jaroslav Valečka, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 181–188
pdf (6.38 MB)

Vrtným průzkumem nově zjištěná fonolitová tělesa v Lužických horách
Vladislav Rapprich, Roland Nádaskay, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 207–213
pdf (5 MB)

Zachování sedimentárních textur v drobách a prachovcích barrandienského neoproterozoika
Tomáš Vorel, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 241–245
pdf (1.59 MB)

Kamenné stoly, jejich predispozice a geneze
Jan Lenart, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 255–261
pdf (1.57 MB)

Spodněkřídové vápence doprovázející štramberský vápenec na sedmé etáži lomu Kotouč ve Štramberku
Pavlína Doupovcová, Petr Skupien, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 279–283
pdf (1.29 MB)

Nové poznatky o vývoji svrchního cenomanu v Lobči u Kralup nad Vltavou
Pavel Svoboda, Jakub Sakala, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 285–287
pdf (1 MB)

Relikty cenomanu v blanenském prolomu na lokalitě studánka U tetřeva
Jiří Otava, Helena Gilíková, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 289–292
pdf (1.63 MB)

Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů vendryňského souvrství slezské jednotky a její vztah ke vzniku uhlovodíků
Eliška Polášková, Petr Skupien, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 293–297
pdf (1.17 MB)