Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 1, 2017

O - OCHRANA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

Současný stav evidovaných rizikových opuštěných úložných míst těžebního odpadu v České republice
Vít Štrupl, Miroslav Raus, Vladimír Zýval, Stanislav Fojtík, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 95–97
pdf (0.07 MB)