Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 1, 2017

I - LOŽISKA, GEOFYZIKA

Geofyzikální indikace krasových dutin ve skupině Branné (keprnická jednotka, Český masiv)
Pavla Tomanová Petrová, Zuzana Skácelová, Jiří Otava, Helena Gilíková, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 89–94
pdf (3.6 MB)