Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 1, 2017

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Posouzení stavebních opukových kvádrů z historického opevnění města Slaného
Petr Brotan, Miroslava Gregerová, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 9–16
pdf (7.49 MB)

Geochemie a zirkonové U-Pb stáří derflického granodioritu z dyjského masivu
Martin Svojtka, Karel Breiter, Jana Ďurišová, Lukáš Ackerman, František Veselovský, Jaroslav Šmerda, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 17–24
pdf (1.42 MB)

Změny chemického složení křemene během greisenizace, předběžné výsledky ze západních Krušných hor
Karel Breiter, Jana Ďurišová, Marek Dosbaba, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 25–31
pdf (2.78 MB)

Variace radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách v sedimentárních horninách Českého masivu
Ivan Barnet, Michal Poňavič, Petra Pacherová, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 57–63
pdf (0.78 MB)

Zinek v diopsidu v mramorech moldanubika jižních Čech
Vladimír Žáček, Radek Škoda, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 73–79
pdf (1.17 MB)

Vliv biokolonizace na erozi a odolnost různých typů pískovcových povrchů v lomu a na přirozených výchozech
Martin Slavík, Jiří Bruthans, Jana Schweigstillová, Lukáš Falteisek , ročník 50, číslo 1, 2017, str. 81–87
pdf (0.91 MB)

Hydraulické vlastnosti biogenní skalní kůry na pískovci
Martin Slavík, Jiří Bruthans, Alžběta Kobrlová, Petr Vorlíček, Martin Paděra, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 117–123
pdf (1.16 MB)